Impressum

Maakt op maat websites voor mkb’ers en zzp’ers zodat u tijd overhoud om te ondernemen.

Informatie volgens § 5 TMG

Pascal Meers
Zeisigweg 1, 52134, Herzogenrath

Neem contact op met

telefoon: +49 151 50737207
E-mail: pascal@madebyzuyd.nl

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Hoewel wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze pagina’s actueel, volledig en correct is, kunnen wij dit niet garanderen.

Volgens § 7 paragraaf 1 TMG zijn wij als dienstverlener verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op onze pagina’s onder de algemene wetten.

Er bestaat echter geen verplichting om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren (§§ 8-10 TMG).

Zodra wij kennis krijgen van wetsovertredingen, zullen wij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid in dit verband wordt echter pas aanvaard vanaf het moment dat wij kennis hebben genomen van specifieke wetsovertredingen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze pagina’s bevatten links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze direct of indirect gelinkte websites.

Voor de juistheid van de inhoud is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk, zodat wij in dit verband geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij hebben de externe websites op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen.

Op het moment van de koppeling waren er geen overtredingen van de wet geconstateerd.

Wij zijn niet in staat om voortdurend alle inhoud van de gelinkte pagina’s te controleren zonder daadwerkelijke aanwijzingen van een wettelijke overtreding.

Indien wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij de desbetreffende links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De door de exploitant van deze website gemaakte inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse en Nederlandse auteursrecht.

Alle bijdragen van derden zijn als zodanig gemarkeerd.

Voor de verveelvoudiging, bewerking, verspreiding of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteurswetgeving is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist.

Kopieën van deze pagina’s zijn alleen toegestaan voor privé-gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Bovenstaande disclaimer maakt deel uit van de internetpublicatie waarnaar u werd doorverwezen.

Indien afzonderlijke bepalingen of formuleringen van deze disclaimer ongeldig zijn of worden, tast dit de inhoud of geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

nl_NL_formalDutch